Obec Koválovec
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Urbár

Pozemkové spoločenstvo Koválovec

Pozemkové spoločenstvo Koválovec bolo druhý krát po roku 1989 obnovene založené 27. júna 2014. Predsedom je v súčasnosti Rudolf Bartal, ktorý má veľkú zásluhu na jeho založení, riadnom fungovaní, jeho rozlohe, ktorá je dnes takmer 150 hektárov, ako aj na predeďovaní podielov neznámych vlastníkov. Okrem lesov sa urbár stará i o lúky a prenajíma i vinohrady založené na urbárskej pôde.