Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správy

Ukončenie prázdnin

pondelok 1. septembra 2015:

V pondelok od 17,00 hodiny sa, a tak tomu bolo už tretí rok, uskutočnila rozlúčka s letom. Akcia sa konala na miestnom hasičskom ihrisku. Hral sa ako vždy futbal, turnaj vyhrali T. Puškár a spol. Opekalo sa, čapovalo pivo Krušovice 12° a kofola. A tak sme sa v pohode s prázdninami rozlúčili...
 

Hody 2015

piatok 14. až nedeľa 16. augusta 2015:

V piatok k nám zavítalo kino, premietalo sa v miestnom amfiteátri: od 20,30 detský film Mikulášove patálie a od 21,45 česká komédia Hodinový manžel.

V sobotu poriadal DHZ Koválovec hodovú zábavu, ktorá mala divoký priebeh, nakoľko sme sa kvôli dažďu tri krát sťahovali. No i tak dopadla nakoniec dobre. Do tanca hrali Ravasi z Prietržky. Prichystaná bola tiež bohatá tombola.

V nedeľu potom sa konala o 11,00 hod. slávnostná hodová sv. omša, ktorú slúžili pán farár Jozef Kožuch s Milanom Puškárom. Od 14,00 hod. prebiehala v KD výstava obrazov miestneho maliara Mariána Náhlíka. O 17,00 sa potom uskutočnil hodový futbalový zápas medzi ženatými a slobodnými, ktorý skončil remízou 4:4. Popri tom po dedine poobede až do večera vyhrávali muzikanti.

 

Detský tábor

piatok 7. až nedeľa 9. augusta 2015:

DHZ Koválovec a Obec Koválovec poriadali pre deti i rodičov tábor v prírode, v Bielych Karpatoch. Tábor mal dobrú odozvu, takže o rok už i s vychytanými muchami ideme znova.
 

3. ročník hasičskej súťaže:

nedeľa 28. júna 2015

V nedeľu sa konal 3. ročník detskej pohárovej hasičskej súťaže, ktorej sa zúčastnilo päť chlapčenských a dve dievčenské družstvá. Aj keď počasie najprv nevyzeralo dobre, lialo, poobede sa už vyčasilo a súťaž mohla bez prekážok pokračovať. Výborného výsledku dosiahli naši mladí hasiči z Koválovca, ktorí skončili medzi chlapcami na 1. mieste pred Krajným I, Krajným II, Radošovcami a Jablonicou. V dievčenskej kategórii vyhrali Radošovce pred Chropovom. Naši hasiči sa stali i absolútnymi víťazami, keď o sekundu porazili i skúsené a staršie dievčatá z Radošoviec. Najlepší útok predviedli dievčatá z Radošoviec.
 

Obecná opakačka na začiatku prázdnin:

sobota 27. júna 2015

V sobotu sa konalo na miestnom hasičskom ihrisku ukončenie školského roka. Hral sa futbalový turnaj zmiešaných družstiev, opekalo sa, čapovalo pivo a kofola. Akcia sa konala už druhým rokom.
 

Stavjaní mája:

štvrtok 30. apríla 2015

Vo štvrtok, v predvečer 1. mája, tak ako už tradične, sme postavili za hojnej účasti tých, ktorí ho "stavjali", ako i tých, ktorí sa prizerali, za posledné roky najvyšší máj. Obišlo sa to tento rok takmer bez komplikácií. Večer potom pred miestnym hostincom sa grilovali ryby.
 

Slávnostné otvorenie predajne potravín:

sobota 25. apríla 2015

Po trojtýždennom sklze bola v sobotu slávnostne otvorená miestna predajňa potravín a rozličného tovaru. Prevádzkovať ju bude Jednota Koválovec s.r.o.. Dvere predajne sa otvorili ráno o 7,00. Od 7,30 do 8,30 vyhrávala pred obchodom návštevníkom dychová hudba Unínčanka, za ktorej fanfár potom prestrihli pásku traja konatelia Jednoty.
 

Brigáda na predajni potravín:

sobota 7. marca 2015

Tretej brigády sa zúčastnilo 12 občanov. Dokončila sa studňa s osadením skruže, tiež boli dokončené výkopové práce pre odpady, prebytočná hlina bola odvezená preč. V budove boli dokončené sádrokartónové steny a rozobrané všetky regále. V pondelok začala firma i s montážou plynového kúrenia.
 

Brigáda na predajni potravín:

sobota 28. februára 2015

Brigády sa zúčastnilo 20 občanov. Prevedené boli práce: rozvod elektriny, odpady a voda, sádrokartónové jadro: WC a šatňa, údržba zelene a výrez stromov a výkopové práce. Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu ďakujeme.
 

Ocenenie za separovaný zber:

štvrtok 26. februára 2015

Starosta obce Patrik Renováček sa zúčastnil výročného zasadnutia spoločnosti VEPOS Skalica, ktorá obci zabezpečuje vývoz TKO. V rámci vyhodnotenia obcí a miest, ktoré spolupracujú s Veposom, v separovaní odpadov za rok 2014, sme boli ako obec ocenení, spolu s mestom Skalica a obcou Radošovce, odmenou 100,-€. Konkrétne v zbere skla, v ktorom sme boli na obyvateľa najlepší a nadpriemerní i v rámci republiky. Je to pekná vizitka pre našich občanov, a v roku 2015 si dávame za cieľ dosiahnuť výborné výsledky i v ostatných komoditách. Všetko záleží na spolupráci s občanmi.
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva:

utorok 24. februára 2015

Zasadnutie sa uskutočnilo od 18,00 hodiny v malej zasadačke obecného úradu. Poslanci schválili: predaj obecného pozemku p. Bucalovi, darovaciu zmluvu o prijatí príspevku na autobusovú dopravu, výrub dvoch borovíc, prijatie upratovačky pre kultúrny dom, zmluvu o zabezpečovaní úloh v oblasti civilnej ochrany a prenájom obecného pozemku na pasenie oviec. Naopak zastupiteľstvo neschválilo prenájom domu smútku pohrebnej službe. Ďalej poslanci poverili starostu obce, aby zaistil zamestnanie pracovníkov verejnoprospešných prác cez úrad práce.
 

Fašank 2015 v Koválovci:

sobota 14. februára 2015

Celá akcia začala už deň predtým, v piatok zabíjačkou prvého prasaťa, aby boli v sobotu ráno už k dispozícii prvé výrobky. Na druhý deň, v sobotu sa konala od 9,00 hod. verejná obecná zabíjačka. O 15,00 začal kultúrny program, v ktorom vystúpili postupne Country band Skalica, muzikantské duo Tarkay z Modry, dievčatá zumba tancov z Chropova a ženský spevácky zbor z Duboviec. Počas programu si mohli návštevníci zakúpiť a konzumovať zabíjačkové špeciality: ovarovú polievku, zabíjačkové zelé, tanier, na ktorom bolo pečené mäso, tlačenka, jelítko s chlebom a zeleninou. V ponuke bolo tiež čapované pivo Bernard 11°, kofola a varené víno. Naši seniori mali navyše v rámci posedenia všetko zdarma, program bol venovaný hlavne im. Zavítali k nám tiež hostia z Duboviec, Radošoviec, Mokrého Hája, Skalice a Chropova. Z reakcií zúčastnených bolo zrejmé, že boli s občerstvením i programom spokojní a to bol náš hlavný cieľ. Len country kapela našim seniorom nešla do noty... Tak o rok dovidenia, budeme sa snažiť, aby sme úroveň posunuli zase o krok ďalej...
 

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Koválovec:

sobota 31. januára 2015

Na výročnom valnom zhromaždení bolo schválené pričlenenie ďalších pozemkov a to: Krajháj a Janúv laz. K pôvodným 107 hektárom tak pribudlo ešte cca 40 hektárov. Podiel známych vlastníkov tým klesol z 62 % na 47 %. Preto urbárnici aj vyšli z výzvou, aby dedičia týchto neprededených pozemkov začali s ich nápravou.
 

Založenie Jednoty Koválovec, s.r.o.:

nedeľa 25. januára 2015

Schválením vstupu obce do spoločnosti vkladom 3.500,-€ a pristúpením ďalších dvoch spoločníkov: združenia občanov horného konca v počte členov 21 a vklade 1.050,-€ a združenia občanov dolného konca v počte členov 18 a vklade 900,-€, vznikla Jednota Koválovec, s.r.o.. Jej základné imanie sú vo výške 5.450,-€, z čoho podiel obce tvorí 64,22 %. Každý z týchto troch spoločníkov má 1/3 hlasov. Prvými konateľmi spoločnosti sú za obec zástupca starostu Ondrej Pobuda, za horný koniec Patrik Renováček a za dolný koniec Marián Tokoš. Do dozornej rady boli zvolení: Ing. Peter Fordinál, Mária Závodská a Dana Švecová. Hlavnou úlohou spoločnosti bude prevádzkovanie miestnej predajne potravín.
 

Schôdza obecného zastupiteľstva:

sobota 24. januára 2015

Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva v novom roku bol schválený vstup obce do Jednoty Koválovec s vkladom 3.500,-€. Poslanci sa tiež zaoberali dopadom posunu odchodu autobusového spoja z Radošoviec na 13,35, čo prinieslo štvornásobné zvýšenie počtu cestujúcich týmto spojom do obce. Ďalej starosta obce zastupiteľstvo obznámil s výsledkom rokovaní starostov obcí združenia Viesky, kde sa hovorilo o napojení týchto obcí na vodovod a kanalizáciu.
 

Výročná členská schôdza DHZ Koválovec:

sobota 17. januára 2015

Výročnej členskej schôdze miestnych hasičov sa zúčastnilo 23 členov. Bol doplnený výbor DHZ, keď sa tajomníkom stal Jozef Pukančík, ktorý vystriedal vo funkcii Patrika Renováčka, ten sa stal referentom mládeže. Za strojníka bol zvolený Tomáš Puškár. Hosťom z okresného výboru bola tentokrát Monika Kudláčová z Radošoviec. Výbor predniesol členom správu o činnosti DHZ v uplynulom roku a prijal plán činnosti pre tento rok. Zbor zorganizuje 3. ročník detskej hasičskej súťaže, fašank, stavjaní mája, hodovú zábavu a futbal.
 

Ustanovujúca schôdza Jednoty Koválovec:

sobota 10. januára 2015

Ustanovujúcej schôdze novej Jednoty Koválovec sa zúčastnilo 38 zakladajúcich členov. Predsedom bol zvolený Patrik Renováček, podpredsedom Marián Tokoš. Členovia sa dohodli na 50,-€ vstupnom vklade. Nová Jednota plánuje do Veľkej noci otvoriť v obci predajňu potravín.
 

Vianočný stolnotenisový turnaj:

nedeľa 28. decembra 2014

Turnaja sa zúčastnilo 16 hráčov, medzi nimi 2 ženy. Víťaz si odniesol pohár, druhý slivovicu a tretí fľašu šampaňského. Konečné poradie turnaja: 1. Zoltán Lukovský, 2. Michal Tokoš, 3. Jakub Renováček, 4. Fabián Pobuda, 5. Miroslav Novák, 6. Patrik Renováček, 7. Pavol Ružička, 8. Ondrej Pobuda, 9. Jozef Tarkay, 10. Jana Ilčíková, 11. Rastislav Božek, 12. Vladimír Regásek ml., 13. Tomáš Puškár, 14. Jozef Hrnek, 15. Zuzana Lukovská, 16. Matej Renováček
 

Schôdza obecného zastupiteľstva:

pondelok 15. decembra 2014

Na druhej riadnej schôdzi obecného zastupiteľstva bol schválený rozpočet na rok 2015 a všeobecne záväzné nariadenie obce pre rok 2015. Bol schválený i nový cenník ostatných poplatkov obce. Poslanci prejednali i plán rozvoja obce pre budúci rok.
 

Schôdza obecného zastupiteľstva:

pondelok 1. decembra 2014

Na prvej riadnej schôdzi obecného zastupiteľstva bol schválený návrh obecného rozpočtu a návrh všeobecne záväzného nariadenia obce pre rok 2015. Bol tiež zvolený nový hlavný kontrolór obce, Darina Poláková.
 

Ustanovujúca schôdza nového obecného zastupiteľstva:

pondelok 1. decembra 2014

Slávnostnej ustanovujúcej schôdze sa zúčastnili starí i noví poslanci obecného zastupiteľstva ako aj starý a nový starosta obce. Predseda volebnej komisie oznámil výsledky volieb a po zložení sľubu predal nastávajúcemu starostovi a novým poslancom osvedčenia. Následne mal nový starosta obce príhovor, v ktorom načrtol hlavné ciele svojho programu a podˇakoval sa bývalej starostke za jej prínosnú činnosť pre obec počas 16-tich rokov funkcie. Potom mu bol schválený plat. V diskusii vystúpili aj občania obce so svojimi príspevkami.
 

Schôdza obecného zastupiteľstva:

pondelok 17. novembra 2014

Na poslednej schôdzi starého obecného zastupiteľstva sa starostka obce podˇakovala poslancom za ich prácu v predchádzajúcom volebnom období.
 

Obecné voľby:

sobota 15. novembra 2015

K volebnej urne sa v obci dostavilo 69 voličov, pričom voliť mohlo 113 občanov. Starostu obce dostal 66 hlasov, 3 hlasy boli neplatné. O poslancoch rozhodlo 67 platných hlasov. Tie boli pridelené takto: Ondrej Pobuda 56 hlasov, Miroslav Novák 52 hlasov, Vladimír Regásek 47 hlasov, Jozef Pukančík 44 hlasov a Tomáš Puškár 40 hlasov.
 

Porada k zmene autobusového spoju:

pondelok 10. novembra 2014

Na porade sa zišli budúci starosta obce i terajšia starostka obce s rodičmi detí,ktoré navštevujú Základnú školu v Radošovciach. Témou porady bola zmena a financovanie žiackeho autobusového spoju z Radošoviec do Koválovca. Bude jazdiť o 13,35 z Radošoviec a 13,40 z Koválovca, namiesto doterajšieho nevyhovujúceho času odchodu 13,50 z Radošoviec a 14,00 z Koválovca. Obec bude spoj v spolupráci s rodičmi refinancovať. K takémuto kroku sme boli donútení Trnavským samosprávnym krajom, inak by bol tento spoj zrušený. Rokovania so SKAND-om Skalica o pre nás lepšom finančnom riešení skončili nezdarom.