Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky

Daň z pozemkov:

Druh pozemku: Hodnota pozemku za m2 v €: Sadzba dane v %: Daň za 1000 m2 v €:
Orná pôda: 0,3511 0,65 2,28
Orná pôda IBV Chmelnice: 0,3511 1,25 4,39
Trvale trávnaté porasty: 0,0365 1,25 0,46
Lesné pozemky: 0,1142 1,25 1,43
Vinice, sady: 0,3511 1,00 3,51
Záhrady: 1,3200 1,00 13,20
Zastavané plochy, nádvoria: 1,3200 1,00 13,20
Ostatné plochy: 1,3200 0,75 9,90
Stavebné pozemky: 13,2700 1,00 132,70

 

Daň zo stavieb:

Druh stavby: Daň za m2 v €:
Stavby na bývanie: 0,25
Stavby poľnohospodárske: 0,20
Stavby rekreačné: 0,70
Samostatné garáže: 0,30
Priemyselné stavby: 1,20
Podnikateľské stavby: 1,20
Ostatné stavby: 0,50

 

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu:

Osoba do 62 rokov: 12,00 € za rok
Osoba nad 62 rokov: 10,08 € za rok