Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ihrisko na družstve

Multifunkčné ihrisko v areále bývalého strediska JRD

Po dlhých rokoch, bolo to ešte v roku 2013, kedy sa urobil podklad pod toto ihrisko ako aj betónový finálny povrch, a investovaných cca 17.000,- €, sa konečne pohli ľady. Cez MAS Horné Záhorie sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 26.700,- €. Následne bola podpísaná zmluva o dielo s realizátorom stavby. Peniaze by mali byť k dispozícii v apríli 2020 a ihrisko dokončené 8. júla 2020.
 
V rámci dokončenia dostane ihrisko kvalitný umelý liaty dvojvrstvý povrch vhodný pre všetky druhy športov, mantinely, siete a oplotenie, značenie pre jednotlivé športy, brány a ostatné športové zariadenie.
 
Dokončenie ihrisko oživí doteraz v ňom umŕtvené investované peniaze a bude slúžiť našim deťom, dospelým ako aj prípadným cezpoľným záujemcom o športové vyžitie.
 
Financovanie dokončenia ihriska bude kombinované: spomínanou dotáciou z MAS Horné Záhorie, rozpočtu obce, úveru, ktorý má obec k dispozícii ako aj zo súkromných zdrojov a prevádzkovania zariadenia.