Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

IBV Chmelnice

Od leta 2017, kedy bol kúpený prvý pozemok pod plánovanou IBV, cez vykúpenie ostatných (okrem jedného, ktorý je v správe SPF), vyhotovenie projektov, vyjadrovania sa rozličných inštitúcií, až po vydanie územného rozhodnutia v septembri 2019 ubehli dva roky.
 
V ďalšej fáze sme začali s predajom pozemkov, doteraz ich bolo predaných 20 z 22. K stavebnému povoleniu máme hotový projekty elektriny VN, NN a VO, projekt komunikácií, dokončuje sa projekt dažďovej a splaškovej kanalizácie a projekt plynu. Stavebné konanie nemôžeme začať dokiaľ nebudeme vlastníkmi posledného pozemku, ktorý je v správe SPF. Žiadosť o jeho kúpu aj so všetkými náležitosťami sme na SPF odovzdali pred rokom, po viacerých intervenciách stále leží na stole komisie o určení ceny. Akonáhle nám príde zo SPF zmluva, môžeme začať so stavebnými povoleniami na inžinierske siete.
 
V apríli 2020 sme vykonali skrývku ornice, následne po získaní stavebných povolení začneme s realizáciou inžinierskych sietí.
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Doterajší časový priebeh projektu IBV Chmelnice. Veľkosť: 31.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Harmonogram ďalšieho postupu v projekte IBV Chmelnice. Veľkosť: 26.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Rozhodnutie o vyňatí poľnohospodárskej pôdy pod IBV Chmelnice. Veľkosť: 1.69 MB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Uznesenie OZ č. 25/2019 o predaji stavebných pozemkov- prvá etapa. Veľkosť: 497.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Uznesenie OZ č. 3/2018 o zámere predaja stavebných pozemkov. Veľkosť: 517.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia IBV Chmelnice. Veľkosť: 10.9 MB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Geometrický plán IBV Chmelnice. Veľkosť: 182 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Výkaz výmer ku geometrickému plánu IBV Chmelnice. Veľkosť: 384.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Situácia- inžinierske siete k územnému konaniu. Veľkosť: 504.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Situácia- osadenie k územnému konaniu. Veľkosť: 3 MB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Súhrnná správa k územnému konaniu. Veľkosť: 95 kB Formát: doc Dátum: 13.10.2020
Sprievodná správa k územnému konaniu. Veľkosť: 41 kB Formát: doc Dátum: 13.10.2020