pozadi

Zaujímavosti o obci

Vývoj počtu obyvateľov:

rok 1787: 467, rok 1843: 434, rok 1910: 360, rok 1939: 353, rok 1961: 365, rok 1970: 303, rok 1980: 235, rok 1991: 155, rok 2001: 137, rok 2011: 151

Vývoj počtu obyvateľov za posledné roky vždy k 31. decembru:

rok 1996: 133, rok 1997: 133, rok 1998: 140, rok 1999: 136, rok 2000: 130, rok 2001: 141, rok 2002: 143, rok 2003: 138, rok 2004: 136, rok 2005: 151, rok 2006: 153, rok 2007: 151, rok 2008: 154, rok 2009: 155, rok 2010: 145, rok 2011: 142, rok 2012: 142, rok 2013: 140, rok 2014: 136, rok 2015: 141, rok 2016: 139, rok 2017: 146, rok 2018: 147

Národnostné zloženie obce:

slovenská: 90,1 %, moravská: 7,3 %, česká: 2,6 %

Obyvatelia podľa materinskej reči:

záhorácke nárečie: 90,0 %, slovenské: 8,6 %, ostatné: 1,4 %

Obyvatelia podľa veku:

do 18 rokov: 22,4 %, 18-62 rokov: 53,1 %, nad 62 rokov: 24,5 %

Priemerný vek v obci:

40,4 roka (celoslovenský priemer je 40,4 roka):

Náboženské vyznanie:

rímsko-katolícke: 81,5 %

Podiel členov DHZ v obci:

percentuálny podiel: 20,4 %

Nárečie v obci:

záhorácke

Najvyššia a najnižšia nadmorská výška:

Koválovské lúky pod Tromi kopcami: 556 m n. m., hladina vody priehrady u ústia Koválovského potoka: 235 m n. m., prevýšenie: 321 m

Najväčšia vzdialenosť v chotári:

Od severovýchodného okraja Koválovských lúk po ústie Koválovského potoka do priehrady: 6.745 m

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr